+
Başvuru Tarihleri: 23 Temmuz-23 Ağustos 2019
Sınav Tarihi: 9 Eylül 2019 Pazartesi

Başvurunuzu yapmadan önce Özel Yetenek Sınav Kılavuzu'nu inceleyiniz.

Ön Kayıt İşlemleri

1.   Adaylar tercih sırasını belirtmek şartı ile üç bölüm için ön kayıt yaptırabilirler.
 
2.   Adayın tercih sırasına göre başarı puanına kat sayı uygulanır. 
 
3.   Adaylar, ozelyetenek.sakarya.edu.tr adresinden kayıt yaptırılabilir. 
 
4.   İnternet üzerinden kayıt yapacağınız sayfada “Kayıt Ol” düğmesine basarak açılan kayıt formunu doldurunuz. Daha önce kayıt yaptırıp tekrar sisteme girmek istendiğinde “Giriş Yap” seçeneği seçilmelidir.
 
5.   Kayıt formunda T.C. Kimlik Numarası, Ad ve Soyadı, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri ve Doğum Tarihi gibi bilgilerin tamamını giriniz.
 
6.   Girilen T.C. Kimlik Numarası ile MERNİS sisteminden öğrencinin bilgileri doğrulanacaktır.Bilgilerinde hata olanlar sisteme kayıt yaptıramayacaktır. Bu sebeple kişisel bilgilerinizi doğru girmeye dikkat ediniz.
 
7.   Girilen T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM’den bilgileri sorgulanır. Barajı geçemeyen aday öğrenciler (Temel Yeterlilik Testi [TYT] puanı 150 puanın altında olanlar) sisteme kaydolamayacaktır.
 
8.   Başarılı bir şekilde kaydolan ve sisteme giriş yapan öğrenci tercih ekranından seçtiği bölümleri görebilir ve kişisel bilgilerini (adres, telefon vb. gibi) güncelleyebilir.
 
9.   Kayıt formunu tamamladıktan sonra Sınava Giriş Belgesi’nin çıktısını alınız. Vesikalık fotoğrafınızı ilgili alana yapıştırınız. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgenizi sınav günü yanınızda getiriniz.
 
10.   Sınava Giriş Belgesi’ni çıktı aldıktan sonra sistemden çıkış yaptığınızdan emin olunuz. Aksi takdirde doğacak aksaklıklardan Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
 
11.  23 Ağustos 2019 saat 23.59 itibari ile tercih sıralamalarında hiçbir değişiklik kabul edilmeyecektir.
 

Engelli Adaylar için Sınav Koşulları

1. Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını bir üniversite veya tam teşekkülü devlet hastanesinden alınmış  “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemek kaydı ile özel yetenek sınavlarına engelli kontenjanlarından başvurabilirler.
 
2. Ön kayıtlarda “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” bulunmayan adaylar engelli kontenjanından yararlanamazlar. 
 
3. Adayların ön kayıt başvurusu yapabilmeleri için, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi ’nden (TYT)  en az 100 puan almaları gerekir. Bu adayların puanları sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süre ile geçerlidir.   
 
4. TYT puanları değerlendirmeye katılmadan ve YKS kılavuzunda yer alan formül kullanılmadan hesaplanan özel yetenek sınavı başarı puanı 50 ve üzeri olan adaylar başarı puanına göre engelli asil ve yedek listelerinde yer alır. 
 
5. Engelli durumu nedeniyle özel bir alet vb. araç gereç ile sınava girecek adaylar durumu ile ilgili gerekçelerini bir dilekçe ile stmf@sakarya.edu.tr adresine özel yetenek sınavı ön kayıt süresince bildirilmelidir.
 
6. Kılavuzda belirtilen ön kayıt, asil kayıt ve yedek kayıt süreleri ile ilgili hükümler engelli adaylar içinde geçerlidir.
 
7. Diğer adayların sınav soruları ve aşamaları engelli adaylar içinde geçerlidir. Ancak engelli adaylar, özel salonlarda sınava alınıp diğer adaylardan ayrı değerlendirilir. 
 
8. Adaylar “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”nu yanlarında getirmeden sınava giremezler.
 
9. Engelli aday kontenjanları her bölüm kontenjanının %10’u kadardır.      

 

Başvuru Şartları

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Adayların ön kayıt başvurusunda bulunabilmeleri için, 2019 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının en az 150 olması gerekir. 
 
3. 2019 YKS ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya diğer üniversitelerin yetenek sınavlarına katılan adaylar da sınava başvurabilirler.
 
4. 2019 YKS kılavuzundaki Tablo 7’de ilan edilen Ortaöğretim Başarı Puanı’nın hesaplanmasında ek puan olarak kullanılacak ortaöğretim alan kodları aşağıda belirtildiği gibidir.
 
5. Başvurular, ozelyetenek.sakarya.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır. 
 
6. 2019 YKS kılavuzunda belirtilen ilke ve kurallar ile uygulanabilecek bütün konular, özel yetenek sınavı ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri için de geçerlidir.